Viente

איפור הוא אומנות עם רגש - שפה שמחוללת שינוי מקצה לקצה ענבל היא חלק בלתי נפרד מתעשיית האופנה ומביאה את האימרה המיוחדת שלה עם האומנות והמוקפדות האלגנטיים. מאפרת להפקות אופנה בארץ ובחו"ל ומפתחת טכניקות איפור ייחודיות.​

Fashion